۱۳۹۱ آبان ۸, دوشنبه

  دورههای آموزش زبان آلمانی

                                                   کلاسهای زبان از ابتدائی تا پشرفته A1) تا  (C1
 
-------------------------------------------------
 
- دوره آموزش تخصصی راه ورود به بازار کار آلمان
Asyl für arbeitsorientierun
- دوره آموزش تکمیل مدارک جهت کار یابی
Maßnahme als wetbewerb
---------------------------------------------------------
 
مشاوره وراهنمایی
 
مشاوره در امور اداری
مشاوره در انتخاب وکیل
مشاوره در امور کار یابی
مشاوره در امور پناهندگی و پناهجویی
 
 
 ------------------------------------------------------